Konsultācijas psihoterapijā

Esmu eksistenciālais terapeits. Ticu, ka emocionāli siltas un atbalstošas attiecības terapijā ir vissvarīgākais. Droša un tuva vide ir labākais veids, kā augt un rast spēkus sarežģītām dzīves izmaiņām. Kopā ar klientu mēs izpētām dzīves aspektus un labāk izprotam, kuram no tiem visvairāk nepieciešama uzmanība un dziedēšana.

Ivars Bauls

Psihoterapija ir ārstēšana ar sarunas palīdzību. Psihoterapija ir īpašs attecību veids, kurš no visām citām attiecībām atšķiras ar to, ka tam ir ļoti skaidri definētas robežas - terapija notiek noteiktā laikā laikā, telpā, vietā un tās saturs ir konfidenciāls. Šo skaidro robežu noteikšana klientam ļauj sajust drošību, kuras tik bieži pietrūkst mūsdienu pasaulē. Sākot psihoterapiju, terapeits un klients vienojas par aptuveno terapijas ilgumu, tās mērķiem, norises laikiem. Šī vienošanās ir kā nerakstīta noruna, kuras izpilde 100% ir atkarīga gan no terapeita, gan no klienta.

Lasīt tālāk>