Grupu terapija

Ļoti daudziem cilvēkiem grupu terapija ir vispiemērotākais terapijas veids. Eksistenciālā grupu terapija vislabāk spēj risināt tādas cilvēku problēmas, kuras ir saistītas ar dzīvi sabiedrībā un ģimenē - tātad lielāko daļu mūsu problēmu. Protams, šis terapijas veids nav piemērots pilnīgi visiem. Ir cilvēki, kuriem vispirms jāiziet individuālā terapija, lai iegūtu lielāku pašpārliecinātību darbam grupā.

Ivars Bauls

Grupu terapija ir droša vide, kurā tiek ievērota konfidencialitāte. Grupu terapijā galvenā vērtība ir atbalsts un jebkura dalībnieka pieņemšana. Grupā, labāk nekā jebkur citur, var vispirms ieraudzīt un pēc tam arī risināt tādas komunikāciju problēmas par kurām sabiedrībā vai reizēm pat ģimenē jums būtu grūti iegūt skaidru priekštatu. Terapijas grupa ilgst vienu gadu un notiek vienu reizi nedēļā 2 stundas.
Grupas tiek veidotas īpaši atlasot dalībniekus, kuri būtu saderīgi un spētu viens otru papildināt. Tiek veidotas slēgtas grupas, kas nozīmē, ka grupas norises laikā jauni dalībnieki netiek uzņemti. Pirms grupas darba uzsākšanas, ar katru dalībnieku tiek veiktas individuālas pārrunas, kurās arī tiek sniegta detalizētāka informācijas par grupu terapijas norisi.  
Vairāk par grupu terapijas iespējām var uzzināt zvanot vai rakstot uz e-pastu.