Konsultācijas uzņēmumiem

Attiecības uzņēmumā, to struktūra un veids tieši ietekmē uzņēmuma efektivitāti un tādējādi arī spēju pelnīt. Iekšēji konflikti iznīcina motivāciju un samazina darbam nepieciešamo enerģiju.

Uzņēmumiem

Uzņēmumos ir ļoti dažādas komunikācijas formas, un ņemot vērā, ka praktiski nepastāv standarti, bieži novērojamas virkne problēmu:

  • vadītāja autoritātes trūkums;
  • apakšgrupu veidošanās;
  • intrigas;
  • neskaidras attiecības;
  • robežu trūkums.

Daļa uzņēmumu mēģina šīs problēmas risināt ieviešot dažādas datorizētas darbinieku kontroles sistēmas. Tomēr tā vietā, lai problēmu risinātu, šīs sistēmas visu padara tikai sliktāku. Vadītāju diez vai sāks respektēt tikai tāpēc, ka viņš zina katru darbinieka soli, drīzāk pretēji, visticamāk viņu klusumā ienīdīs vēl vairāk. Jo ciešāka kontroles sistēma, jo augstāka darbinieku mainība, un jums diez vai izdosies piesaistīt radošākos programmētājus vai efektīvākos pārdevējus. Problēmu iespējams risināt izprotot attiecības uzņēmumā un meklējot risinājumu, nospraužot robežas, saprotot dažādās motivācijas un cilvēku ieinteresētību darba procesā.
Man ir 16 gadu pieredze liela uzņēmuma vadīšanā, 8 gadu psihoterapijas izglītība un esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem spēsim rast risinājumu jebkurā problēmā.